Monday, October 6, 2008

Independent Student Learning (ISL)

Salam sejahtera...

Semua 2 PISMP Sains 1.

1. 6/10/2008 (Isnin 8.00 - 10.00 pg & 2.30 - 3.30 ptg)
2. 7/10/2008 (Selasa 7.45 - 9.45 pg)

Kuliah pada tarikh-tarikh di atas anda dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan kekuatan dan kelemahan berdasarkan daripada pengelolaan permainan kanak-kanak kumpulan-kumpulan lain. Komen anda mestilah merangkumi aspek-aspek ini:-

1. Pengurusan dan kawalan.

a. Persekitaran permainan.

b. Persekitaran pelaksanaan permainan.

c. Motivasikan peserta.

d. Disiplin peserta.

e. Arahan dan kepatuhan peserta.


2. Kawalan, peralatan, kawasan dan peserta.

a. Bilangan peralatan

b. Kedudukan peralatan.

c. Keadaan peralatan.

d. Penggunaan alatan.

e. Keadaan kawasan.

f. Aktiviti sebelum mengambil bahagian.

g. Kesihatan peserta.


3. Pengelolaan permainan.

a. Persediaan awal.

b. Pengenalan.

c. Penerangan dan demonstrasi.

d. Pelaksanaan prosedur permainan.

e. Kefahaman dan keyakinan.

f. Kemahiran dan kebijaksanaan.

g. Menyeronokkan.

h. Tindak balas dan respons peserta.

i. Penyampaian.

j. Idea dan kreativiti.


Dapatan ini akan dibentangkan di dalam kelas pada 27 & 28 Oktober 2008.

P/s: Shahreen sila pastikan kelas pada tarikh-tarikh yang dinyatakan di atas dipatuhi.

No comments: